Από σήμερα οι αιτήσεις για τα ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπ. Υγείας

383

Σύμφωνα με την αριθμ. 12972/2015 Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ), αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 1038 Β’), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 24571/2015 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1553 Β’) έχουν ιδρυθεί 48 Δημόσια ΙΕΚ τα οποία τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας.

Σε σχετική εγκύκλιο με θέμα: «Εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Δ. του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»  γίνεται γνωστό ότι για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016, οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων υποβάλλονται από 15 έως 25 Σεπτεμβρίου 2015 και η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται την 30η Σεπτεμβρίου 2015.

Οι προσφερόμενες ειδικότητες είναι: Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας, Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου, Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων, Βοηθός Νοσηλευτικής ΜΕΘ, Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις.

Διαβάστε επίσης:  Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018: Έρχονται τα πάνω - κάτω: Ραγδαίες αλλαγές στα εξεταζόμενα μαθήματα!

Δείτε εδώ την εγκύκλιο