ΑΣΠΑΙΤΕ: Πρόσληψη εκπαιδευτικού Προσωπικού

116

Προκήρυξη για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών – Εργαστηριακών Συνεργατών με σύμφαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμφαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Δείτε εδώ την προκήρυξη