Δήμος Σάμου: θέσεις για 15 εργάτες καθαριότητας

200

Την πρόσληψη δέκα πέντε εργατών καθαριότητας µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας των ∆ηµοτικών Ενοτήτων, ανακοίνωσε ο Δήμος Σάμου.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση