ΔΕΗ: 74 προσλήψεις για το ορυχείο Αμυνταίου

208

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα τεσσάρων (74) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα του Νομού Κοζάνης,  για το Ορυχείο Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας.

Οι ειδικότητες αφορούν μηχανοτεχνικούς εγκαταστάσεων και εξοπλισμών, χειριστές μηχανημάτων τεχνικών έργων, τεχνικούς ορυχείων, ηλεκτροτεχνικούς, οδηγούς κλπ. Υποβολή Αιτήσεων έως και 26.09.2015
Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη