Διορίζονται οι εκπαιδευτικοί του διαγωνισμοί ΑΣΕΠ 2008

0
47

Διορισμός επιτυχόντων εκπαιδευτικών διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 από το Υπουργείο Παιδείας.

Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής

Ανασυγκρότησης έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες μόνιμου διορισμού 456 εκπαιδευτικών κατηγορίας διοριστέων, του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008.

Διαβάστε επίσης:  Τον Σεπτέμβριο οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις