Δύο θέσεις εργασίας για την ΟΜΕ-ΟΤΕ

508

Η Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΕ επιθυμεί να προσλάβει δύο υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης επί πενθήμερο, στην έδρα της στην Αθήνα. Αναγκαία προσόντα: Πτυχίο  Πολιτικών και Κοινωνιολογικών Επιστημών, επιπέδου  ΑΕΙ και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Δείτε εδώ την προκήρυξη