Δύο θέσεις εργασίας στο δήμο Χερσονήσου

111

Το ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του δήμου Χερσονήσου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» .

Οι θέσεις εργασίας αφορούν σε βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας.

Δείτε αναλυτικά εδώ