Δύο οδηγοί απορριμματοφόρων για το δήμο Θηβαίων

86

Ο Δήμος Θηβαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δύο (2) οδηγούς απορριμματοφόρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, για διάστημα δύο (2) μηνών.

Δείτε περισσότερα εδώ