Ευλόγησε την οικογένειά μου!

0
153

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ὁ εὐλογημένος καρπός τῆς Παναγίας Μητέρας Σου, Σύ πού καταδέχτηκες νά γίνεις ἄνθρωπος γιά τή δική μας σωτηρία καί μεγάλωσες καί ἀνατράφηκες μέσα σέ μιά οἰκογένεια εὐλογημένη καί ἁγία. Σέ παρακαλοῦμε νά ἀκούσεις τή δέησή μας καί νά εὐλογήσεις καί τή δική μας οἰκογένεια.

Ἔλα, Κύριε, νά κατοικήσεις καί νά μένεις μαζί μας. Ἐπιθυμοῦμε καί Σέ παρακαλοῦμε νά γίνεις σύ ὁ σύντροφός μας, ὁ καλός μας σύμβουλος καί δάσκαλος, ὁ παντοδύναμος προστάτης καί βοηθός καί ἰατρός τῶν ἀσθενειῶν μας. Δῶσε, Κύριε, νά βασιλεύει στό σπίτι μας τό ἅγιο θέλημά Σου. Χάρισέ μας ὁμόνοια, εἰρήνη, ἀγάπη, ἀνοχή καί μακροθυμία, ἑνότητα, ὑπομονή καί κάθε ἄλλη ἀρετή. Χάριζέ μας τά πνευματικά καί τά ὑλικά ἀγαθά Σου.

Διαβάστε επίσης:  Μοσχάτο: Νεκρός από σφαίρα στο κεφάλι υπάλληλος πρακτορείου ΟΠΑΠ

Καί ἀξίωσέ μας ἡμέρα καί νύκτα νά δοξάζουμε καί νά εὐλογοῦμε μέ εὐγνωμοσύνη τό ἅγιο ὄνομά Σου καί τοῦ ἀνάρχου σου Πατρός καί τοῦ Παναγίου καί ἀγαθοῦ σου Πνεύματος.

Ἀμήν.