Θέσεις εργασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

271

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το έργο «Εργασίες Αρχαιολογίας στα ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε».

Πρόκειται για

ΠΕ Αρχαιολόγων Τρείς (3) θέσεις

ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών  Δέκα (10) θέσεις

Τ.Ε. Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (Κατεύθυνση Α) και ελλείψει αυτών Δ.Ε. Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης  Μία (1) θέση

Τ.Ε. Μηχανικών Μία (1) θέση

Δείτε αναλυτικά εδώ