ΚΥΡ, οι αγρότες κάνουν κυβέρνηση!

66
ΚΥΡ, Παρασκευόπουλος, Χριστός,

Κυρ, αγρότες, κάνουν , κυβέρνηση

Διαβάστε επίσης:  Ο προϋπολογισμός "μήλον της έριδος" κυβέρνησης – αντιπολίτευσης