Μία θέση νηπιοβρεφοκόμου για το δήμο Νισύρου

88
παιδιά, παιδικούς σταθμούς,

Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Νισύρου, αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του. Συγκεκριμένα πρόκειται για μία θέση Νηπιοβρεφοκόμου ΔΕ8 1

Δείτε αναλυτικά εδώ