Ο ΚΥΡ και οι μετακλητοί αγρότες!

130
ΚΥΡ, Παρασκευόπουλος, Χριστός,

Κυρ, μετακλητοί αγρότες,

Διαβάστε επίσης:  Ο γύρος σώθηκε!