Πολύ καλό-ΚΥΡ: Τα συμπτώματα που περιγράφει ο Έλληνας ψηφοφόρος στον γιατρό του!

244
ΚΥΡ, Παρασκευόπουλος, Χριστός,

ΚΥΡ 6-2

Διαβάστε επίσης:  Δείτε πως γράφεται το όνομά σας στις αρχαίες γραφές