Προσλήψεις στον Δήμο Ξάνθης

218

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, με δίμηνες συμβάσεις, στην Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης.

Πρόκειται για την πρόσληψη πέντε εργατών που θα απασχοληθούν για την πυροπροστασία του Δασικού Χωριού και των λοιπών εκτάσεων και ενός οδηγού φορτηγού αυτοκινήτου (δίπλωμα Γ κατηγορίας).

Δείτε εδώ την προκήρυξη