Προσωπικό ασφαλείας ζητά το Μουσείο της Ακρόπολης

166
28η Οκτωβρίου στο Μουσείο Ακρόπολης -Με αριστουργήματα από Σαγκάη

Το Μουσείο της Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Οι προσλήψεις αφορούν την ειδικότητα ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας και έχουν διάρκεια  8 μήνες.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη