Προσωπικό για τις ανάγκες της Ονειρούπολης στη Δράμα

413

Ο δήμος Δράμας αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας θα είναι έως δύο μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών της Ονειρούπολης.

Πρόκειται για ζωγράφους, ξυλουργούς, οδηγούς, γενικών καθηκόντων κλπ.

Δείτε περισσότερα εδώ