Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή για το δήμο Ορεστιάδας

125
Στις κάλπες οι δικηγόροι

Ο δήμος Ορεστιάδας προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με μηνιαία αντιμισθία. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει κάθε φορά και θα συνδέεται με το Δήμο Ορεστιάδας με σχέση έμμισθης εντολής.

Μεταξύ άλλων οι υποψήφιοι πρέπει να είναι δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας με δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ