Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο

91

Η Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης της Σιβιτανιδείου Σχολής προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτών µε ωριαία αντιµισθία για τη διδασκαλία µαθηµάτων της ειδικότητας «Τεχνίτης Κοµµωτικής Τέχνης» για το έτος κατάρτισης 2015-2016.

Δείτε αναλυτικά εδώ