Το σκίτσο του ΚΥΡ 12/10

162
ΚΥΡ, Παρασκευόπουλος, Χριστός,

ΚΥΡ 12-10

Διαβάστε επίσης:  Κοινά εξοπλιστικά προγράμματα Ελλάδας–Κύπρου