Το σκίτσο του ΚΥΡ 13/10

150
ΚΥΡ, Παρασκευόπουλος, Χριστός,

ΚΥΡ 13-10

Διαβάστε επίσης:  Τι θα συζητηθεί στην τετραμερή Ελλάδας - Βουλγαρίας - Σερβίας - Ρουμανίας