Το σκίτσο του ΚΥΡ 14/10

121
ΚΥΡ, Παρασκευόπουλος, Χριστός,

ΚΥΡ 14-10

Διαβάστε επίσης:  Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί αλλαντικό