Το σκίτσο του ΚΥΡ 2/11

119
ΚΥΡ, Παρασκευόπουλος, Χριστός,

ΚΥΡ 2-11

Διαβάστε επίσης:  Τι θα συζητηθεί στην τετραμερή Ελλάδας - Βουλγαρίας - Σερβίας - Ρουμανίας