Το σκίτσο του ΚΥΡ 24/11

94
ΚΥΡ, Παρασκευόπουλος, Χριστός,

ΚΥΡ 24-11

Διαβάστε επίσης:  Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί αλλαντικό