Το σκίτσο του ΚΥΡ 29/10

119
ΚΥΡ, Παρασκευόπουλος, Χριστός,

ΚΥΡ 29-10

Διαβάστε επίσης:  Τι θα συζητηθεί στην τετραμερή Ελλάδας - Βουλγαρίας - Σερβίας - Ρουμανίας