ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Μία θέση πτυχιούχου Πληροφορικής

0
169

Το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση εξωτερικού συνεργάτη, απόφοιτου Πληροφορικής, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας.

Αντικείμενο απασχόλησης

  • Συγκέντρωση και έλεγχος Διαπανεπιστημιακών εντύπων (Resume studies, Learning agreements κ.λ.π.)
  • Διανομή και συγκέντρωση ερωτηματολογίων και στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων όσων αφορά την αξιολόγηση του προγράμματος
  • Ανανέωση της ιστοσελίδας του προγράμματος

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα

  • Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή τίτλο σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
  • Γνώσεις επεξεργασίας ηλεκτρονικών δεδομένων
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διαχείριση Επιχειρηματικών Αποφάσεων
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον (6) έξι ετών σε Προγράμματα Erasmus Mundus
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών σε διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σε τεχνικές προγραμματισμού ποιοτικής διαχείρισης και επίλυσής τους
Διαβάστε επίσης:  Εργασιακά: Το «καυτό μενού» της διαπραγμάτευσης

Δείτε εδώ αναλυτικά