Εκπαιδευτικά προγράμματα στο κέντρο δια βίου μάθησης του Δήμου Ζωγράφου

0
455

Ο Δήμος Ζωγράφου και το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ζωγράφου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΙAEΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
1.1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25
1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25
1.9 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25
2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
2.9 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25
2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25
3 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  
3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 25
3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
3.8 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25
4 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
4.13 Βασικά Αγγλικά Α1 50
4.14 Βασικά Αγγλικά Α2 50
4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25
4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25
4.17 Βασικά Γερμανικά Α1 50
4.18 Βασικά Γερμανικά Α2 50
4.19 Βασικά Ιταλικά Α1 50
4.20 Βασικά Ιταλικά Α2 50
4.9 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ  
5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25
5,7 Εθελοντικές δράσεις στη τοπική κοινωνία 25
6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ  
6.8 Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 50
7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ  
7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25
Διαβάστε επίσης:  Χίλιους αναπληρωτές θα προσλάβει το υπ. Παιδείας για το πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
8.26 Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α1 50
8.27 Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α2 50
8.44 Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος 50
8.63 Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση 12
8.65 Εργαστήρι χειροτεχνίας 50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο Δημοτικό Κέντρο Επιμόφωσης Δήμου Ζωγράφου, Χ. Μούσκου 18, Ιλίσια, ΤΚ 15772

Τηλ. 2107486267/ 7771836

email: kdvmzografou@gmail.com/ kdvm36@gmail.com

Δηλώσεις συμμετοχής: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-14:00

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας