16 προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου

146

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο μηνών, συνολικά δεκαέξι (16) υδρονομέων άρδευσης για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Επιχείρησης που εδρεύει στα Μάλια.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση