16 καθηγητές μουσικής για το Δημοτικό Ωδείο του δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

0
220

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (ωροµίσθιοι Ι∆ΟΧ) µε συνολικά δεκαέξι (16) καθηγητές µουσικής διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών του ∆ημοτικού Ωδείου.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Διαβάστε επίσης:  Πώς θα υπολογίζεται η προσωρινή σύνταξη- Τι προβλέπει η εγκύκλιος