17 θέσεις εργασίας στο δήμο Κόνιτσας

259

Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου ορισµένου χρόνου,  συνολικού αριθµού δέκα επτά (17) ατόµων ανακοίνωσε ο δήμος Κόνιτσας. Οι θέσεις αφορούν  εργάτες για την υπηρεσία καθαριότητας, χειριστές μηχανημάτων κλπ.

Δείτε περισσότερα εδώ