2 προσλήψεις παιδιάτρων στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

257

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο (2) παιδιάτρων για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 01/12/2015 έως  07/12/2015.
Δείτε περισσότερα εδώ