35 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γαλατσίου

156

Ο δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει την  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Πρόκειται για ηλεκτρολόγους, οδηγούς απορριμματοφόρων, εργατών καθαριότητας και συνοδών απορριμματοφόρων.

Δείτε αναλυτικά εδώ