36 θέσεις εργασίας στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων

154

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 36 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων.

Δείτε εδώ την προκήρυξη και αναλυτικά τις θέσεις εργασίας