4 εργάτες καθαριότητας για τον δήμο Σαρωνικού

118

Ο δήμος Σαρωνικού αποφάσισε την πρόσληψη τεσσάρων (4) εργατών καθαριότητας ΥΕ µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Διαβάστε επίσης:  Ανοίγουν χιλιάδες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο για το 2018