6 πτυχιούχοι φυσικής αγωγής για τον δήμο Μαρκοπούλου

142

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ανακοινώνει την την πρόσληψη έξι (6) ατόµων κλάδου Π.Ε. Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής επ΄ ωροµίσθιας, προκειµένου να λειτουργήσει τα προγράµµατα  «Άθλησης για Όλους»  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως 8 µήνες.

Δείτε περισσότερα εδώ