7 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

100
Μαγνησία, έψαχναν για θησαυρό,

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει την πρόσληψη επτά (7) τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του 2011ΣΕ01480122 «Ανάδειξη µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων δυτικής Μακεδονίας – στερέωση κάστρου Σερβίων (Β΄ φάση)».

Δείτε περισσότερα εδώ