Αγλαονίκη: Η πρώτη γυναίκα αστρονόμος της αρχαίας Ελλάδας

223
Αγλαονίκη, γυναίκα, αστρονόμος, αρχαίας Ελλάδας,