Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιοι Τριάντα τρεις Μάρτυρες (βίντεο)

38

Άγιοι Τριάντα τρεις Μάρτυρες «οἱ ἐν Μελιτινῇ»
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείῳ Πνεύματι συντεταγμένοι, δῆμος ὤφθητε, τροπαιοφόροι ἀθλοφόροι τοῦ Σωτῆρος πανθαύμαστοι· ὁμοφροσύνῃ γὰρ γνώμης ἑνούμενοι, μαρτυρικῶς τὸν ἐχθρὸν ἐτροπώσασθε. Ἀλλ’ αἰτήσασθε τριάδα τὴν Ὑπερούσιον δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

 

Διαβάστε επίσης:  Πόσο συχνά να προσέρχομαι στη θεία Κοινωνία;