Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιοι Ζηνόβιος και Ζηνοβία (βίντεο)

57
Οι Άγιοι Ζηνόβιος και Ζηνοβία

Άγιοι Ζηνόβιος και Ζηνοβία τα αδέλφια
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ὡς θεῖοι αὐτάδελφοι ὁμονοοῦντες καλῶς, Ζηνόβιε ἔνδοξε καὶ Ζηνοβία σεμνή, συμφώνως ἠθλήσατε· ὅθεν καὶ τῶν στεφανῶν τῶν ἀφθάρτων τυχόντες, δόξης ἀκαταλύτου ἠξιώθητε, ἅμα ἐκλάμποντες τοῖς ἐν κόσμῳ χάριν ἰάσεων.

 

Διαβάστε επίσης:  Νέο Ψυχικό: Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων