Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Αρέθας ο Μεγαλομάρτυρας(βίντεο)

30

Άγιος Αρέθας ο Μεγαλομάρτυρας και οι «σὺν αὐτῶ»
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Εὐσεβεῖα ἐμπρέπων τὴ ἀθλήσει δεδόξασαι, τὴν τῶν Χριστοκτόνων κακίαν καθελῶν τὴ ἐνστάσει σου, διὸ καὶ προσενήνοχας Χριστῷ, Μαρτύρων ἀρραγῆ συνασπισμῶν, ὥσπερ θεῖος παιδοτρίβης καὶ ὁδηγός, Ἀρέθα παμμακάριστε. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πάσιν Ἰάματα.

Διαβάστε επίσης:  Κινδυνεύει να τιναχθεί στο αέρα η τεράστια επένδυση στο Σκορπιό