Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Φίλιππος ο Απόστολος (βίντεο)

31

Άγιος Φίλιππος ο Απόστολος
Ἦχος γ’.

Ἀπόστολε Ἅγιε Φίλιππε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Διαβάστε επίσης:  Εγκρίθηκε από τη Βουλή η ρύθμιση για αποτεφρωτήριο στον Ελαιώνα