Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη (βίντεο)

121

Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείας πίστεως, τὴ φωταυγεία, σκότος ἔλιπες, τῆς ἀσεβείας, καὶ φωστὴρ τῆς ἀληθείας γεγένησαι ποιμαντικῶς γὰρ φαιδρύνας τὸν βίον σου, Κυπριανὲ τὴ ἀθλήσει δεδόξασαι. Πάτερ Ὅσιε, τὸν Κτίστην ἠμὶν ἰλέωσαι, ὁμοὺ σὺν Ἰουστίνη τὴ Θεόφρονι.

 

Διαβάστε επίσης:  Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Αχαΐα