Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Ματθαίος Απόστολος και Ευαγγελιστής (βίντεο)

95

Άγιος Ματθαίος Απόστολος και Ευαγγελιστής

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείας ἤκουσας, φωνῆς τοῦ Λόγου, καὶ τῆς πίστεως, τὸ φῶς ἐδέξω, καταλείψας τελωνείου τὸν σύνδεσμον ὅθεν Χριστοῦ τὴν ἀπόρρητον κένωσιν, εὐηγγελίσω Ματθαῖε Ἀπόστολε. Καὶ νῦν πρέσβευε, δοθήναι τοὶς σὲ γεραίρουσι, πταισμάτων ἱλασμὸν καὶ μέγα ἔλεος.

 

Διαβάστε επίσης:  ΕΦΕΤ: Ανακαλεί μείγμα μπαχαρικών (Φώτο)