Απολυτίκιο της ημέρας:Άγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριος (βίντεο)

22

Άγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριος οι νοτάριοι

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Ζῆλον ἔνθεον ἀναλαβόντες, ἠμαυρώσατε Ἀρείου πλάνην ὁμοούσιον Τριάδα κηρύττοντες, Μαρκιανὲ καὶ θέοφρων Μαρτύριε, ὀρθοδοξίας οἱ ἄσειστοι πρόβολοι, θεῖοι μάρτυρες, Χριστῷ τῷ Θεῷ πρεσβεύσατε δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

 

Διαβάστε επίσης:  Μετρό: Νέα στάση εργασίας την Τετάρτη