Απολυτίκιο της ημέρας:Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής (βίντεο)

0
26

Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Χαρίτων τοῦ Πνεύματος, καταυγασθεῖς ταὶς αὐγαίς, φωστὴρ ἐχρημάτισας, τῆς ἐναρέτου ζωῆς, Χαρίτων μακάριε, σὺ γὰρ ὁμολογία, ἀληθείας ἐμπρέψας, ἔλαμψας ἐν ἐρήμῳ, ἐγκράτειας τοὶς πόνοις. Διὸ τῶν εὐφημούντων σέ, Πάτερ μνημόνευε.

 

Διαβάστε επίσης:  Λάρισα: Συναγερμός στις Αρχές για πτώση ελαφρού αεροσκάφους