Αθήνα 1940 – Οδός Βουκουρεστίου

30
Αθήνα, 1940, οδός Βουκουρεστίου,

 

Αθήνα 1940 – Οδός Βουκουρεστίου

Αθήνα, 1940, οδός Βουκουρεστίου,

Διαβάστε επίσης:  Πήγα βόλτα στα σοκάκια (sokak)! (Διαβάστε το δεν θα χάσετε)