Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τα κριτήρια υπαγωγής – Ποιοι εξοφλούνται πρώτοι

9

 

Ταχύτερες διαδικασίες αποπληρωμής ρυθμιζόμενων οφειλών για τις επιχειρήσεις που χρωστούν από 20.000 έως 50.000 ευρώ οι οποίες θα υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό συμφώνησε το οικονομικό επιτελείο με την τρόικα.

Παράλληλα αλλάζει και η σειρά με την οποία θα εξοφλούνται οι πιστωτές μιας επιχείρησης και ειδικότερα πρώτα θα εξοφλούνται οι εργαζόμενοι και στη συνέχεια ακολουθούν οι τράπεζες, το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά Ταμεία και οι υπόλοιποι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οφειλέτης με το που θα υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα διαγράφονται τόκοι υπερημερίας προς τις τράπεζες καθώς επίσης πρόστιμα και προσαυξήσεις προς το Δημόσιο.

Με το που υποβάλλεται η αίτηση θα διαγράφονται οι τόκοι υπερημερίας προς τις τράπεζες και τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Το υπόλοιπο αυτού του ποσού θα διαιρείται διά του 120 οπότε και θα προκύπτει η μηνιαία δόση. Στην περίπτωση όμως που το υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο του 1/3 του EBITDA, τότε θα μειώνονται οι δόσεις αναλογικά.

Διαβάστε επίσης:  Τρίτη αξιολόγηση: Κλείνει με εκκρεμότητες στο Eurogroup - Δείτε πότε θα πάρουμε τη δόση

Ωστόσο για να ενταχθεί μια επιχείρηση με ληξιπρόθεσμες οφειλές από 20.000-50.000 ευρώ στην απλοποιημένη διαδικασία θα πρέπει να έχει θετικό ΕBITDA την τελευταία χρονιά πριν από την αίτηση.

Επίσης σε περίπτωση που η περιουσία του οφειλέτη υπερβαίνει κατά 25 φορές το χρέος του, η διαδικασία θα γίνεται μη αυτοματοποιημένα, θα υποβάλλεται μελέτη βιωσιμότητας και θα ορίζεται συντονιστής.

Παράλληλα συμφωνήθηκε ότι στην αυτοματοποιημένη διαδικασία δεν θα χρειάζεται μελέτη βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, δηλαδή για ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) και φυσικά πρόσωπα.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα «αντιμετωπίζονται» με βάση τα έσοδα – έξοδα, δηλαδή το Ε3 και τα περιουσιακά στοιχεία τους (Ε9), αλλά γι’ αυτές τις επιχειρήσεις δεν θα προβλέπεται κούρεμα χρέους.

Αντίθετα, υποχρεωμένες να υποβάλουν μελέτη βιωσιμότητας, θα είναι -ανεξαρτήτως ύψους χρεών και πάντα στα επίπεδα 20.000 έως 50.000 ευρώ- οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας, δηλαδή οι ΑΕ και ΕΠΕ.