Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!

282
στρουθοκάμηλος, μάτι, εγκέφαλος,

Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!

Το μάτι της στρουθοκαμήλου

είναι μεγαλύτερο

από τον εγκέφαλο της.

Διαβάστε επίσης:  Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!