Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!

58
άχρηστη πληροφορία, Καναδάς, λίμνες,

Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!

Ο Καναδάς έχει περισσότερες λίμνες

απ’ ότι όλες οι υπόλοιπές χώρες του κόσμου μαζί!

Διαβάστε επίσης:  Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!