Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!

36
άχρηστη πληροφορία, χρώμα, μάτια,

Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!

Όσο μεγαλώνουμε το χρώμα των ματιών μας

γίνεται πιο ανοιχτό

Διαβάστε επίσης:  Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!